So it begins

Vi har packat ner saker sporadiskt under de senaste veckorna men det är först idag (med fem dagar till examen) som vi börjar bli seriösa.