Akademisk högtid vs Nobel NightCap

Jag tycker att det är väldigt intressant att se vilken inverkan byråkrati och kapital har på vilka uppdrag och evenemang som ska genomföras av restaurang- och hotellhögskolan. Man hävdar vikten av engagemang och marknadsför samtidigt hur roligt det är att på frivillig grund delta i olika tillställningar. På tapeten just nu är det som kallas akademisk högtid som äger rum på lördag. Det är ett evenemang som har genomförts av universitetet i över tio år. Inflytelserika personer inom branschen deltar som gäster och Grythyttan ska självklart marknadsföra utbildningen på bästa sätt genom en middag med god mat och bra service. Studenterna förväntas genomföra det obetalt, på privat tid utanför den ordinarie arbetsdagen. Missuppfatta mig korrekt. Jag älskar dessa evenemang och jag har absolut inga problem med att arbeta utan lön och på min lediga tid. Faktum är att jag har haft mindre eller större ansvarsområden i alla utom ett av dessa evenemang och haft superkul.

Dock så kan jag inte förstå hur man som akademiledning resonerar när man (enligt min uppfattning, rätta mig gärna) tackar nej till att göra Nobel NightCap (som för övrigt är en fantastisk erfarenhet) med förklaringen att "det påverkar studierna för mycket på ett negativt sätt" (att man inte hinner med dem) och sedan ändå tänker genomföra detta projektet mitt under en B-uppsats och därefter förvänta sig att studenter ska engagera sig. Och när de inte gör det, ifrågasätta om de överhuvudtaget bryr sig om universitetets rykte och att de i själva verket trampar sig på tårna genom att inte delta. Var är den logiken?

Det är enligt mig skamligt och jag tror att det verkliga skälet bakom dessa olika beslut, det vill säga huruvida man ska genomföra vissa projekt eller inte snarare baseras på hur mycket pengar man kan tjäna och hur mycket publicitet man kan generera, än det man väljer att kalla för "en värdefull erfarenhet för studenterna".

I höstas var jag projektledare för Nobel NightCap och det är av den anledningen som jag luftar mina åsikter här nu. När skolan sa nej tog vi saken i våra egna händer och genomförde (med undantag av en viktig person) detta helt utan akademins stöd. Då hade vi ett oerhört stort intresse från studenterna, många ville vara med och väldigt få fick åka. Intresset för den akademiska högtiden verkar inte lika stort med tanke på att man måste jaga rätt på personal, vilket även det ger en fingervisning om vilket evenemang man borde satsa på om man måste välja och om man fortfarande har studenternas bästa som intresse.

Märk att detta är personliga spekulationer från min sida och att de inte grundar sig på fakta utan på observationer.